Experter inom modellering och byggnadsteknik

Vi kan erbjuda en effektiv projektering genom krav på  modellbaserad informationshantering.

Din partner för en kvalitetsäkrad projektering

Projektering

Vi projekterar handlingar och modeller med fokus på brukbarhet och digital informationshantering. 

Digital upphandlingssamordning

Vi kvalitetssäkrar projekteringen  genom samordning och kontroll av modelluppbyggnader, ritningar och upphandlingsdokument.

Byggbeskrivning

Genom granskning av projekterade handlingar och detaljutföranden säkerställer vi tolerans- och utförandekrav på byggnadsverk i en byggdelsbeskrivning (AB 04) alternativt rambeskrivning (ABT 06)

Produktionsuppföljning

Vi säkerställer utförandets riktighet genom en kontinuerlig uppföljning under entreprenadtiden, för kontroll av utförande mot upphandlingsdokument.

Skapar fler möjligheter,

tillsammans.