Verksamhetslokal åt kunglig hovleverantör

Lindvalls kaffe

Familjen Lindvall har rostat kaffe i fem generationer, sedan 1891. Nu investerar den kungliga hovleverantören i

att utöka sina befintliga verksamhetslokaler i centrala Uppsala. 

Verksamhetslokal åt helhetsleverantör av högkvalitativa snickerier

Snickeriportalen AB

Snickeriportalen AB utökar sin verksamhet och investerar i uppförandet av en egen verksamhetslokal. Projektet omfattar både företagets egna verksamhetslokaler och lokaler för extern uthyrning.

Tillfällig förskola och utemiljö för förskoleklass

Almtuna förskola

I samarbete med Markona AB och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB utförs projekteringen av en ny tillfällig modulskola för förskoleklass, med tillhörande utemiljö och komplementbyggnader.  

Verksamhetslokal åt ett ledande specialsnickeri

Aros Snickeri AB

Aros Snickeri AB utökar sin verksamhet och investerar i uppförandet av en egen verksamhetslokal. Projektet omfattar både företagets egna verksamhetslokaler och lokaler för extern uthyrning.

Verksamhetslokal åt växande frakt- och transportföretag

Stockholm Lyft och Transport AB

I samarbete med Almstigens Bygginvest AB utförs projekteringen av en ny verksamhetslokal. Projektet omfattar både företagets egna verksamhetslokaler och lokaler för extern uthyrning. 

Lokalanpassningar åt ett marknadsledande läkemedelsbolag

Fresenius Kabi Sweden AB

Fresenius Kabi Sweden AB genomför förändringar i sin befintliga produktionsanläggning för att anpassa lokalerna efter nya behov, produkter och tjänster.

AVSLUTADE PROJEKT

Ombyggnad av anrik idrottsplats i centrala Uppsala

Österängens IP

I ett samarbete med Sweco Architects AB utför vi projekteringen av en ny utomhusläktare med tillhörande komplementbyggnad för omklädning, caféverksamhet, personalutrymmen etc.

Ombyggnad av skola med kulturhistoriskt värde

Brantingskolan

Brantingskolan i centrala Uppsala rivs och ersätts med en ny grundskola. I samarbete med Sweco Architects AB utför vi projekteringen av om- och tillbyggnaden av Brantingskolan.

Förskola i det populära bostadsområdet Lindbacken

Lindbackens förskola

I ett samarbete med Sweco Architects AB utför vi projekteringen av en ny förskola med tillhörande komplementbyggnader och utemiljö.

Nybyggnad av förskola

Lövstalöt förskola

I ett samarbete med Sweco Architects AB utför vi projekteringen av en ny förskola med tillhörande komplementbyggnader och utemiljö.

Utbyggnad av yrkesgymnasium

Jälla modulskola

I ett samarbete med Markona AB utför vi projekteringen av en ny modulskola med tillhörande utemiljö för yrkesgymnasium och särskola.

Renovering och modernisering av äldreboende

Rosstorp vård- och omsorgsboende

I ett samarbete med A-sidan Arkitekter AB utförs projekteringen av ombyggnaden av Rosstorps vård- och omsorgsboende.

Ombyggnad av mångkulturell skola

Skiftingehus skola

I ett samarbete med Carlstedt Arkitekter AB utför vi projekteringen av den omfattande renoveringen av

Skiftingehus skola