Villa Algstrand

AVSLUTAD PROJEKTERING

Villa Algstrand, Skyttstennäs

Omfattande om- och tillbyggnad av fritidshus till permanentboende.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygglovshandlingar

Villa Nystrand_3D.PNG

AVSLUTAD PROJEKTERING

Villa Nystrand, Uppsala

Nybyggnad av enbostadshus.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

Villa Uddfalk_3D modern.PNG

AVSLUTAD PROJEKTERING

Villa Falk, Uppsala

Nybyggnad av enbostadshus.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

 

Villa Strand.PNG

AVSLUTAD PROJEKTERING

Villa Strand, Östersund

Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygglovshandlingar

Villa Hane

AVSLUTAD PROJEKTERING, PÅGÅENDE BYGGNATION

Villa Hane, Sandhamn

Nybyggnation av 2 st fritidshus i Stockholms skärgård.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

 

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

Kontrollansvarig

IMG_2792.JPG

AVSLUTAD PROJEKTERING, INFLYTTAD

Villa Hubertsson, Östersund

Nybyggnation av enbostadshus och garage.

 

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

Byggbeskrivning

Kontrollansvarig

Villa Lövsta (2).PNG

AVSLUTAD PROJEKTERING, INFLYTTAD

Villa Lövstalöt, Uppsala

Nybyggnation av enbostadshus och garage.

 

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova AB

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

Byggbeskrivning