Vi hjälper Dig genom byggprocessen!

Vi kan erbjuda Dig som privatperson en helhetslösning på Dina byggprojekt. Med vår kunskap och Dina tankar kan vi skapa Ditt drömboende, tillsammans.

Våra tjänster

Bygglovshandlingar

Vi kan hjälpa dig med bygglovsritningar och utforma ditt boende precis som Du vill ha det. Kom till oss med dina tankar, så skapar vi ditt drömboende tillsammans, till ett konkurrenskraftigt pris!

Byggbeskrivning

En byggbeskrivning är ett av de viktigaste kontraktsdokumenten.

Den utgör underlag för besiktning och skapar en god förutsättning för entreprenören att lämna en korrekt prisuppgift. Vi hjälper dig att upprätta byggbeskrivningar över både byggnadsdelar, produkt- och materialval. 

Bygghandlingar

Vi kan hjälpa dig med bygghandlingar och kalkylunderlag på befintliga bygglovshandlingar. Vi upprättar i huvudsak fackmannamässiga bygghandlingar för teknikområdena A och K, men upprättar även granskningshandlingar för installationer.

Kontrollansvarig

Vi finns här som stöd för dig under byggprocessen. Som certifierad kontrollansvarig säkerställer vi att gällande byggregler, bygglov och förordningar följs. Vi finns här för att skapa trygghet för dig!

Ett urval av våra projekt

Ras

Villa Nystrand_3D.PNG

NYBYGGNATION AV ENBOSTADHUS

Villa Nystrand, Uppsala

Nybyggnad av enbostadshus.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar

OMBYGGNATION

Illustration Villa Algstrand_Om och till

OM- OCH TILLBYGGNAD

Villa Algstrand, Skyttstennäs

Omfattande om- och tillbyggnad av fritidshus till permanentboende.

Ansvarig:

Vårt uppdrag:

Jenni Wahlstrand, Archinova

Upprättande av bygg- och bygglovshandlingar